יום הניסים של עם ישראל

מקובלי וצדיקי הדור עורכים

על כל אחד ואחת מעם ישראל

כל איש ואשה מעבירים את שמם

לתיקון 'הניסים' בל"ג בעומר
לשמירה בטוחה ,פרנסה, בריאות, זיווגים וילדים.

שיערך ע"י גדולי ומקובלי הדור סיום המסוגל ביותר לתפילות אצל רשב"י הקדוש להסרת הדינים והגזירות!
בכח הקבלה המסוגל ביותר!

צפו תיקון פדיון הנפש אצל רשב"י הקודש >>

לכבוד המקובלים הצדיקים אבקש שתערכו עבורנו את תיקון 'הניסים'
*יש למסור את כל שמות בני המשפחה

צפו באנשים שזכו לנס וישועה בזכות רשב"י הקודש >>

לכבוד המקובלים הצדיקים אבקש שתערכו עבורנו את תיקון 'הניסים'
*יש למסור את כל שמות בני המשפחה